Plan finansowy dokumentem strategicznym placówki

/appFiles/site_102/images/autor/n8hOJK6VeiSZRpl.jpeg

Autor: Zuzanna Świerc

Dodano: 17 marca 2016
Plan finansowy dokumentem strategicznym placówki

Przyjęcie właściwych założeń planistycznych jest jednym z elementów, o których trzeba pamiętać, przygotowując plan finansowy. Nieprzestrzeganie założonych limitów może być bowiem uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Struktura planu powinna uwzględniać co najmniej jego obowiązkowe elementy wymienione w ustawie o finansach publicznych. Jego wzór może również określić podmiot tworzący SPZOZ, z racji uprawnień w zakresie nadzoru i kontroli nadanych przepisami działu VI ustawy o działalności leczniczej.

Pozostało jeszcze 94 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.