Dariusz Chmielewski: Akredytacja POZ - poprawa jakości i bezpieczeństwa świadczeń

Dopiero ponad 200 placówek POZ przeszło pozytywnie proces akredytacji i uzyskało status POZ akredytowanego przez ministra zdrowia. Korzyścią z uzyskania akredytacji jest m.in. większa stawka kapitacyjna z NFZ. Jej zdobycie potwierdza wdrożenie w placówce POZ określonych standardów, stworzenie własnego systemu zarządzania jakością oraz wdrożenie go i nadzorowanie przez osobę lub zespół ds. jakości. Jeśli interesuje Cię problematyka akredytacji POZ i organizacja prac podczas przygotowania POZ do tego procesu, zachęcam Cię do wysłuchania e-szkolenia. Czego dowiesz się ze szkolenia online? Program Akredytacji POZ - główne założenia. Korzyści z wdrożenia Programu Akredytacji POZ. Organizacja prac podczas przygotowania do procesu akredytacji POZ. Problemy i błędy w procesie przygotowania do akredytacji POZ. Przegląd akredytacyjny - kryteria i zasady oceny POZ. Szkolenie przygotował i poprowadził Dariusz Chmielewski, MBA - prezes zarządu D&G Consulting Sp. z o.o., praktyk i ekspert rynku medycznego z ponad 20-letnim stażem zawodowym zdobytym zarówno podczas pracy w centralnej jednostce resortu zdrowia (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia), jak i w firmach doradczych świadczących profesjonalne usługi doradcze dla podmiotów leczniczych. Kierownik projektów dla kilkuset przychodni, szpitali i innych podmiotów rynku medycznego w zakresie przygotowania do procesu akredytacji ministra zdrowia. »

Dorota Rosłoń: Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych 2020

Ostanie lata przyniosły wiele zmian w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami. Zaostrzeniu uległy wymogi dotyczące odpadów medycznych i niebezpiecznych. I niestety to nie koniec zmian, do których prowadzący placówki medyczne muszą się dostosować. Nowe wymogi do których trzeba będzie się przygotować to m.in.: konieczność rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej  w Bazie Danych o Odpadach (BDO), nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów, które dotyczyć będą też odpadów medycznych, zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających utylizację odpadów medycznych – jak więc dokumentować ich unieszkodliwienie? Webinarium jest adresowane do: pracowników prywatnych i publicznych placówek medycznych, prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne i dentystyczne. innych osób zajmujących się gospodarką odpadami.  Program webinarium I. Przepisy prawne obowiązujące w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi – stan obecny i planowane zmiany  1. Rejestr BDO w przypadku placówek medycznych 2. Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie różnymi typami odpadów 3. Jak dokumentować unieszkodliwienie odpadu medycznego i niebezpiecznego – stan obecny II. Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia 1. Kto z prowadzących praktykę lekarską jest  zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów? 2. Aktualna funkcjonalność  BDO III. Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia 1. Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną? 2. Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji? Webinarium jest dostępne po zalogowaniu. »