Czy warto zawierać ugody z NFZ

Dodano: 13 września 2016
Czy warto zawierać ugody z NFZ

NFZ skierował do niektórych lekarzy wezwania do ugody. W ten sposób w większości przypadków dochodzi roszczeń z tytułu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane. Co można zyskać, podpisując ugodę z NFZ?

Wezwanie do próby ugodowej jest formą postępowania pojednawczego i jednym z przejawów polubownego rozwiązywania sporów. Zmierza do zawarcia ugody sądowej bez wszczynania postępowania procesowego. Instytucję wezwania do próby ugodowej szczegółowo określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi strony mogą zawrzeć ugodę zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych. Jednak sprawy takie muszą się nadawać do ugodowego załatwienia, tj. muszą dotyczyć spraw, którymi strony mogą swobodnie dysponować. Z wezwaniem do próby ugodowej mogą wystąpić wszystkie podmioty, bez żadnych ograniczeń.

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
NFZ