Podwyżki dla pielęgniarek – obowiązki kierownika

Dodano: 13 stycznia 2016
Podwyżki dla pielęgniarek – obowiązki kierownika

Zbyt ogólne porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące podziału dodatkowych środków na wynagrodzenia pielęgniarek i położnych jest niekorzystne dla podmiotu leczniczego. Jego zawarcie jest kluczową rolą kadry zarządzającej w zakresie podziału podwyżek dla pielęgniarek.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie rozdysponowania środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek dyrektor oddziału NFZ może zażądać zwrotu przyznanych środków oraz zapłaty kary umownej w wysokości 5% tych środków. Ponadto zaniechanie przez świadczeniodawcę zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi albo uzyskanie pozytywnej opinii przez przedstawiciela okręgowej rady pielęgniarek i położnych oraz brak podziału przyznanych środków w równej miesięcznej wysokości będą skutkowały nałożeniem kary umownej w wysokości 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.