Czy można wybrać tanią firmę serwisującą

/appFiles/site_102/images/autor/RhrG35ve4UTgj6t.jpeg

Autor: Janusz Burkot

Dodano: 16 października 2015
Czy można wybrać tanią firmę serwisującą

Placówki medyczne w zakresie serwisowania aparatury muszą korzystać z podmiotów wskazanych przez producenta. Jest to obowiązkowe, a zatem przy wyborze nie można kierować się wyłącznie kryterium najniższej ceny.

Wytwórca, importer i dystrybutor wprowadzający do obrotu w Polsce lub sprowadzający do Polski wyrób, który wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, ma obowiązek załączyć do niego wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania tych czynności. Zgodnie z instrukcją używania wyrobu czynności te nie mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie, a przepisy nakładają na podmioty lecznicze obowiązek serwisowania wyrobów medycznych zgodnie ze wskazówkami producentów (art. 90 ust. 4 ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).

Pozostało jeszcze 78 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
aparatura medyczna