Standardy i ich pomiar a jakość usług w ochronie zdrowia 

Dodano: 3 września 2015
Standardy i ich pomiar a jakość usług w ochronie zdrowia 

Standardy stanowią podstawę zarządzania jakością – pozwalają ustalić wzór, którego należy się trzymać, realizując poszczególne funkcje czy procesy w organizacji, a następnie weryfikować, w jaki sposób rzeczywistość pokrywa się z owym wzorem lub też od niego odbiega. Czy podobne podejście może znaleźć zastosowanie w przypadku usług medycznych?

Wzrost świadomości pacjentów, ich potrzeb oraz oczekiwań dotyczących świadczeń zdrowotnych, w powiązaniu z nasilającą się konkurencją na rynku usług medycznych sprawia, że utrzymanie się i rozwój placówki zdrowia zależą coraz częściej od oferowanej przez nią jakości. Jakość ta pojmowana jest szeroko, dotyczy bowiem wszystkich aspektów funkcjonowania szpitala – zakresu oferowanych usług, sposobu i szybkości ich realizowania, organizacji i przebiegu procesu leczenia, stosowania nowoczesnych metod diagnostyki i terapii itp. Istotnym elementem jest także podejście do pacjenta, dbałość o jego komfort oraz zaspokojenie potrzeb społecznych.

Pozostało jeszcze 53 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.