Do 1 lutego konsultacje projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Dodano: 3 stycznia 2017

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) ma kompleksowo regulować zagadnienia związane z udzielaniem świadczeń POZ. Proponowane zmiany dotyczą m.in. kwalifikacji osób udzielających świadczeń POZ, organizacji udzielania świadczeń, koordynacji opieki nad pacjentem.

W projekcie proponuje się utworzenie zespołów POZ, w skład których wejdą lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ. Mogą oni pracować w różnych placówkach medycznych, gdyż będzie obowiązywać zasada składania odrębnych deklaracji wyboru poszczególnych członków zespołu. Członkowie zespołu POZ mają prowadzić wzajemne konsultacje, przekazywać sobie informacje o pacjencie oraz podejmować wspólne działania w procesie diagnozowania i leczenia.

Projekt zakłada zawężenie kręgu lekarzy oraz pielęgniarek i położnych, którzy będą mogli przyjmować deklaracje wyboru. Lekarzem POZ będzie mógł być jedynie lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej (ewentualnie odbywający szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie) albo specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Wyjątkowo uprawnienia w tym zakresie będą mieć również lekarze innych specjalności – pod warunkiem nieprzerwanej pracy w POZ przez okres 3 lat przed wejściem w życie ustawy i posiadania w tym czasie aktywnej listy pacjentów. Lekarze bez takiego doświadczenia zawodowego będą mogli udzielać świadczeń wyłącznie do 31 grudnia 2025 r.

Podobne zasady mają obowiązywać w odniesieniu do pielęgniarek i położnych. W pierwszym przypadku preferowany będzie tytuł specjalisty lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, internistycznego lub opieki długoterminowej. W przypadku położnych wymagany będzie tytuł specjalisty lub kurs w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.

Zakłada się również wprowadzenie opieki zintegrowanej nad pacjentami z chorobami przewlekłymi – listę chorób określi w rozporządzeniu minister zdrowia. Opieka ta będzie prowadzona na podstawie indywidualnego planu leczenia pacjenta. Zadaniem lekarza POZ będzie zapewnienie pacjentowi badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych we współpracujących z nim placówkach medycznych. Objęcie tym rodzajem opieki będzie zależne od woli samego pacjenta, który złoży odpowiednie oświadczenie dołączane do dokumentacji medycznej. Opieka zintegrowana będzie finansowana z tzw. budżetu powierzonego, poprzedzonego rocznym pilotażem programu, który odbędzie się w 2018 roku.

Ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2017 r.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »