Jednolite karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka

Dodano: 12 czerwca 2015

Książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej, a jej wzór określi minister zdrowia - tak stanowi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, którą 12 czerwca uchwalił Sejm.

Po wejściu w życie nowych przepisów ujednolicone zostaną wzory niektórych rodzajów dokumentacji medycznej, zwłaszcza wzór książeczki zdrowia dziecka.

Wzory dokumentów, w drodze rozporządzenia, będzie określać minister zdrowia - po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Ujednolicenie wzorów dokumentacji medycznej ma umożliwić pełne udokumentowanie przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych, szybkie odnajdywanie informacji istotnych dla dalszego leczenia oraz zachowanie wiarygodności tych informacji.

Wprowadzenie wzorów karty przebiegu ciąży i książeczki zdrowia dziecka ma również pozwolić na usystematyzowanie i kompleksowe monitorowanie opieki zdrowotnej przez rodziców dziecka oraz osoby sprawujące opiekę zdrowotną nad kobietą w okresie ciąży i dzieckiem.

Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.

Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »