Rządowe sprawozdanie o działaniach Rzecznika Praw Pacjenta i przestrzeganiu praw pacjenta w 2013 r.

Dodano: 12 czerwca 2015

Zgodnie ze sprawozdaniem, w 2013 r. rzecznik podejmowała działania na rzecz wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej, poprawy bezpieczeństwa pacjentek w zakresie opieki okołoporodowej, terminowej realizacji świadczeń zdrowotnych, a także dostępu do diagnostyki i leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym dostępu do lekarzy pediatrów w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Jednym z priorytetów była ochrona praw pacjentów hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych, w tym monitorowanie realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W dokumencie zwrócono też uwagę na problem zwiększającej się liczby osób starszych i potrzebę zabezpieczenia ich dostępu do opieki geriatrycznej.

W 2013 r. rzecznik podejmowała również liczne działania na rzecz edukacji pacjentów oraz popularyzacji wiedzy o prawach pacjenta. Zainicjowana została współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie kampanii pt. „Lek Bezpieczny”, promującej prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.Rzecznik zainicjowała również program edukacyjny pt. „Elementarz małego pacjenta”, w ramach którego pracownicy Biura pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego spotykali się z pacjentami, w tym najmłodszymi, by przekazać informacje, które zwiększą świadomość przysługujących im praw. Rzecznik opracowała również materiał edukacyjno-informacyjny pt. „Wakacyjny poradnik pacjenta” oraz „Niezbędnik dla wnioskodawców”.

W 2013 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 69 tys. zgłoszeń dotyczących przestrzegania praw pacjenta i spraw będących w kompetencji rzecznika. 53% z nich skierowano za pośrednictwem infolinii, 23,3%  - pisemnie, 23% – w czasie wizyt u Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, a 0,7% - wizyt w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie ze sprawozdaniem, w omawianym okresie najczęściej stwierdzano naruszenie praw: do świadczeń zdrowotnych, do dokumentacji medycznej, do informacji oraz do poszanowania intymności i godności. Najwyższy procent stwierdzonych naruszeń praw pacjenta dotyczył psychiatrii, medycyny rodzinnej oraz ginekologii i położnictwa.

Słowa kluczowe:
Rzecznik Praw Pacjenta

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »