Rzecznik Praw Pacjenta

Rządowe sprawozdanie o działaniach Rzecznika Praw Pacjenta i przestrzeganiu praw pacjenta w 2013 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem, w 2013 r. rzecznik podejmowała działania na rzecz wprowadzenia okołooperacyjnej karty kontrolnej, poprawy bezpieczeństwa pacjentek w zakresie opieki okołoporodowej, terminowej realizacji świadczeń zdrowotnych, a także dostępu do diagnostyki i leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym dostępu do lekarzy pediatrów w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.

Jednym z priorytetów była ochrona praw pacjentów hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych, w tym monitorowanie realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W dokumencie zwrócono też uwagę na problem zwiększającej się liczby osób starszych i potrzebę zabezpieczenia ich dostępu do opieki geriatrycznej.

W 2013 r. rzecznik podejmowała również liczne działania na rzecz edukacji pacjentów oraz popularyzacji wiedzy o prawach pacjenta. Zainicjowana została współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie kampanii pt. „Lek Bezpieczny”, promującej prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.Rzecznik zainicjowała również program edukacyjny pt. „Elementarz małego pacjenta”, w ramach którego pracownicy Biura pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego spotykali się z pacjentami, w tym najmłodszymi, by przekazać informacje, które zwiększą świadomość przysługujących im praw. Rzecznik opracowała również materiał edukacyjno-informacyjny pt. „Wakacyjny poradnik pacjenta” oraz „Niezbędnik dla wnioskodawców”.

W 2013 r. do Biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 69 tys. zgłoszeń dotyczących przestrzegania praw pacjenta i spraw będących w kompetencji rzecznika. 53% z nich skierowano za pośrednictwem infolinii, 23,3%  - pisemnie, 23% – w czasie wizyt u Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, a 0,7% - wizyt w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie ze sprawozdaniem, w omawianym okresie najczęściej stwierdzano naruszenie praw: do świadczeń zdrowotnych, do dokumentacji medycznej, do informacji oraz do poszanowania intymności i godności. Najwyższy procent stwierdzonych naruszeń praw pacjenta dotyczył psychiatrii, medycyny rodzinnej oraz ginekologii i położnictwa.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel