Sejm: projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Dodano: 12 czerwca 2015

Do Sejmu 12 czerwca 2015 r. wniesiono projekt nowelizujący między innymi ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej. Projekt zapewnia uznanie za wykonywanie zawodu pielęgniarki również nauczania przez pielęgniarkę innych zawodów medycznych, w których programach kształcenia wymagany jest udział pielęgniarki i położnej   

Projekt proponuje również usunięcie wątpliwości interpretacyjnych przy stosowaniu przepisów dotyczących powrotu do wykonywania zawodu przez pielęgniarkę po okresie dłuższym niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat. W projekcie zaproponowano, aby okres przeszkolenia wliczał się do okresu wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, zaś okres niewykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej rozpoczynał się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy oraz zakończenia lub zawieszenia wykonywania praktyki zawodowej.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie rozwiązania, aby odbycie stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym było uznane za równoznaczne z odbyciem szkolenia.  

Projekt ustawy nowelizującej ma przywrócić zapis uprawniający osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie położnej do uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

Słowa kluczowe:
pielęgniarkapołożna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »