Sejm: projekt zmian ustawy o diagnostyce laboratoryjnej

Dodano: 12 czerwca 2015

Do Sejmu 12 czerwca 2015 r. wniesiono projekt ustawy nowelizującej ustawę o diagnostyce laboratoryjnej i ustawę o działalności leczniczej, który zakłada między innymi wprowadzenie zmian w definicjach zawodu diagnosty laboratoryjnego i czynności diagnostyki laboratoryjnej, co ma przyczynić się do wyeliminowania najczęściej powtarzających się błędów interpretacyjnych.

Jedną ze zmian w ustawie z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej jest wprowadzenie zapisu, że wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego polega na wykonywaniu czynności laboratoryjnej. Projekt zakłada również wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych w medycznych laboratoriach diagnostycznych. Kolejną propozycją jest wprowadzenie zmian dla kierowników laboratorium, zgodnie z którymi kierownikiem laboratorium będzie mogła być osoba uprawniona do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej posiadająca tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium. Zakłada się, iż kierownikiem można być w nie więcej niż jednym laboratorium.

W projekcie rozszerzono katalog sytuacji, w których diagnosta laboratoryjny mógłby odmówić wykonania zlecenia. Wśród zmian dotyczących odpowiedzialności zawodowej diagnostów, projekt wprowadza zapisy na wzór odpowiedzialności za naruszenie przepisów dotyczących wykonywania innych zawodów (lekarza, lekarza dentysty czy pielęgniarki i położnej).

BLOGI: Radca prawny Maciej Łokaj więcej na ten temat pisze na blogu pt. "Projekt zmian ustawy o diagnostach laboratoryjnych w Sejmie".

Słowa kluczowe:
laboratorium

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »