Konsultacje: umundurowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Dodano: 5 lutego 2016

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Z wnioskiem o zmiany rozporządzenia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego – załącznik nr 4 - zwróciło się do ministra zdrowia SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zgodnie z argumentami przedstawionymi przez SP ZOZ LPR, normy zastosowane wobec umundurowania letniego (np. w zakresie trudnopalności) nie pozwalają na zastosowanie tkanin o większym współczynniku oddychalności. W konsekwencji załogi pracujące we wnętrzu śmigłowca i podczas działań prowadzonych na zewnątrz, narażone są na niezwykle uciążliwy brak komfortu termicznego. SP ZOZ LPR jest aktualnie jedynym podmiotem w Rzeczypospolitej Polskiej zamawiającym odzież ochronną o tak wysokich parametrach niepalności, a tkanina spełniająca warunki określone w załączniku do rozporządzenia jest tkaniną drogą i w rezultacie przekłada się to na bardzo wysokie ceny zestawów odzieży oferowanych przez producentów.

Proponowana zmiana treści załącznika nr 4 do rozporządzenia wpłynie pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności ofert producentów odzieży ochronnej i tym samym na obniżenie ceny zestawów odzieży oferowanych przez producentów. Rezygnacja ze stosowania norm w zakresie trudnopalności nie wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa przy zachowaniu higienicznych warunków pracy i komfortu termicznego na stanowiskach pracy załogi śmigłowców. Ponadto poszczególne zmiany elementów umundurowania są odzwierciedleniem obecnych potrzeb i odpowiadają praktycznym warunkom użytkowania.

Za rekomendowanym rozwiązaniem przemawia fakt, że zgodnie z informacją SP ZOZ LPR, w każdym z postępowań wyjaśniających okoliczności wypadków lotniczych w ostatnich latach nie stwierdzono wystąpienia samozapłonu lub pożaru statku powietrznego, który stanowiłby zagrożenie dla życia załogi śmigłowca.

Konsultacje trwają do 8 marca.

Słowa kluczowe:
ratownictwo medyczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »