Numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę na razie fakultatywnie

Dodano: 5 stycznia 2016

Dane na recepcie, takie jak numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę oraz kod pocztowy właściwy dla miejsca zamieszkania pacjenta lub osoby wystawiającej receptę lub podmiotu, w którym wystawiono receptę lub miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, mogą być umieszczane na receptach fakultatywnie.

Będzie to dopuszczalne do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 96 ust. 12 ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.).

Umieszczenie na recepcie wymienionych danych wprowadziła nowelizacja ustawy z 9 października 2015 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1991), która weszła w życie 12 grudnia 2015 r.

Z komunikatu Ministerstwa Zdrowia wynika, że do czasu wydania przepisów wykonawczych obowiązują recepty z zakresem danych wystawiane na postawie przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 319 ze zm.) i rozporządzenia z 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz.U. poz. 1971).

Słowa kluczowe:
leki refundowane

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »