Projekt MZ: zmiany w dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia szpitalnego

Dodano: 1 lipca 2015

Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej oraz określenie zakresu danych i informacji, jakie powinna ona zawierać, zakłada przekazany 30 czerwca 2015 r. do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej ma zapewnić, by przed rozpoczęciem operacji, w jej trakcie i po zakończeniu zostały wykonane wszystkie niezbędne czynności, dzięki czemu stosowane procedury zostaną uporządkowane i ujednolicone. Ma to przełożyć się na ograniczenie ryzyka pomyłki.

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania proponuje między innymi określenie sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku, gdy ustalenie rozpoznania onkologicznego jest zależne od wyniku badania diagnostycznego (np. histopatologicznego), które jest zlecone w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, ale którego wynik nie jest znany w dniu wypisu ze szpitala i wystawienia karty informacyjnej. Proponuje się więc wprowadzenie obowiązku uzupełnienia historii choroby o rozpoznanie onkologiczne ustalone na podstawie wyniku badania.

Projekt rozporządzenia proponuje również wprowadzenie zmiany do przepisu dotyczącego wystawienia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby na karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego zamieszczony był podpis lekarza wypisującego oraz lekarza kierującego oddziałem, co stwarza trudności w sytuacji nieobecności lekarza kierującego oddziałem. W celu usprawnienia procedury wypisu pacjenta ze szpitala proponuje się umożliwienie podpisania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego przez innego lekarza uprawnionego przez lekarza kierującego oddziałem.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Projekt MZ: zmiany w dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia szpitalnego

Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej oraz określenie zakresu danych i informacji, jakie powinna ona zawierać, zakłada przekazany 30 czerwca 2015 r. do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej ma zapewnić, by przed rozpoczęciem operacji, w jej trakcie i po zakończeniu zostały wykonane wszystkie niezbędne czynności, dzięki czemu stosowane procedury zostaną uporządkowane i ujednolicone. Ma to przełożyć się na ograniczenie ryzyka pomyłki.

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania proponuje między innymi określenie sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku, gdy ustalenie rozpoznania onkologicznego jest zależne od wyniku badania diagnostycznego (np. histopatologicznego), które jest zlecone w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, ale którego wynik nie jest znany w dniu wypisu ze szpitala i wystawienia karty informacyjnej. Proponuje się więc wprowadzenie obowiązku uzupełnienia historii choroby o rozpoznanie onkologiczne ustalone na podstawie wyniku badania.

Projekt rozporządzenia proponuje również wprowadzenie zmiany do przepisu dotyczącego wystawienia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Obecnie obowiązujące przepisy wymagają, aby na karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego zamieszczony był podpis lekarza wypisującego oraz lekarza kierującego oddziałem, co stwarza trudności w sytuacji nieobecności lekarza kierującego oddziałem. W celu usprawnienia procedury wypisu pacjenta ze szpitala proponuje się umożliwienie podpisania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego przez innego lekarza uprawnionego przez lekarza kierującego oddziałem.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2015 r.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »