Projekt Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego

Dodano: 26 września 2016

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporządzenie określi katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną, które mają na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej.

Program zakłada:

1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym przez:

a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizowanego poprzez działalność centrów zdrowia psychicznego,
b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
c) aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;

2) prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi:

a) opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawienia wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) w zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu:
a) unowocześnienie i poszerzenie zastosowania systemów statystyki medycznej na potrzeby monitorowania programu,
b) ocenę skuteczności realizacji programu.

Projekt Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporządzenie określi katalog działań podejmowanych przez administrację publiczną, które mają na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej.

Program zakłada:

1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym przez:

a) upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej realizowanego poprzez działalność centrów zdrowia psychicznego,
b) upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego,
c) aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi,
d) skoordynowanie różnych form opieki i pomocy;

2) prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi:

a) opracowanie ogólnych zasad postępowania dotyczących przedstawienia wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi w mediach,
b) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności respektowania praw osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) w zakresie monitorowania i oceny skuteczności działań realizowanych w ramach Programu:
a) unowocześnienie i poszerzenie zastosowania systemów statystyki medycznej na potrzeby monitorowania programu,
b) ocenę skuteczności realizacji programu.

Słowa kluczowe:
zdrowie psychiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »