Projekt rozporządzenia: zmiany w doskonaleniu zawodowym lekarzy

Dodano: 21 października 2016

Minister zdrowia zamierza wprowadzić zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Obecnie trwają konsultacje projektu.

Zmiany dotyczą podziału punktów edukacyjnych i rozdzielenia form doskonalenia zawodowego na:

  • udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności,
  • udział w kursie medycznym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej.

Oczekiwanym efektem przyjętej regulacji będzie zniesienie konieczności akceptacji przez Naczelną Radę Lekarską każdego kursu medycznego nieobjętego programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności i pozostawienie powyższej akceptacji przez okręgowe rady lekarskie. 

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »