Rejestry medyczne, projekt nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Dodano: 9 sierpnia 2016

Minister zdrowia może tworzyć i prowadzić rejestry medyczne lub tworzyć i zlecać ich prowadzenie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, jednostkom podległym lub nadzorowanym przez ministra zdrowia. W praktyce minister zdrowia zleca prowadzenie rejestrów innym podmiotom, co wiąże się z koniecznością zmian w obszarze funkcjonowania rejestrów.

Projekt ustawy ma na celu zmianę dotyczącą określenia na nowo administratora danych przetwarzanych w systemie RUM – NFZ, którym obecnie jest minister zdrowia. Zasadne jest, aby formalnie rolę tę pełnił NFZ, jako jednostka faktycznie decydująca o celach i środkach przetwarzania danych w tym systemie.

Proponowane zmiany ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia dotyczą przede wszystkim przepisów w zakresie rejestrów medycznych. Celem tych zmian jest odzwierciedlenie faktu, że w praktyce rejestry medyczne są tworzone głównie na wniosek podmiotów, którym następnie powierzane jest ich prowadzenie. Rejestry medyczne są wykorzystywane m.in. na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. W konsekwencji zaproponowano usytuowanie administratora danych na poziomie tych podmiotów.

Jednocześnie, zobowiązano podmioty prowadzące rejestry do nieodpłatnego przekazywania danych z rejestrów medycznych na żądanie ministra zdrowia, a także utrzymano uprawnienia nadzorcze i kontrolne tego ministra. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych poszerzono o NFZ.

Słowa kluczowe:
rejestry medyczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »