Sejm: prace nad zmianą ustawy o publicznej służbie krwi

Dodano: 11 marca 2016

11 marca w Sejmie odbyło się 1 czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw.  Marszałek Sejmu przeniósł  na następne posiedzenie głosowanie nad wnioskiem o dodatkowe skierowanie projektu ustawy do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.
Głównym celem projektu nowelizacji ustawy jest przede wszystkim dostosowanie polskiego ustawodawstwa w obszarze pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej składników do wymagań dyrektyw europejskich.
Na wszystkie jednostki organizacyjne publicznej służby krwi ma być nałożony prawny obowiązek wprowadzenia systemu jakości.
W projekcie określono zadania osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu. Funkcja ta została powierzona kierownikowi komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za jakość (w praktyce będzie to kierownik Działu Zapewnienia Jakości) jako osobie odpowiedzialnej za system jakości w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i mającej odpowiednie kwalifikacje.

Słowa kluczowe:
krwiodawstwo

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »