Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych

Dodano: 13 maja 2016

W nowelizacji przewidziano odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Nowelizacja zawiera przepisy wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz regulacje, które nie są związane z wykonaniem przepisów unijnych.

Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia – z wyjątkami. Nowelizacją zajmie się Senat.

Sejm przyjął nowelizację Prawa zamówień publicznych

W nowelizacji przewidziano odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Nowelizacja zawiera przepisy wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE oraz regulacje, które nie są związane z wykonaniem przepisów unijnych.

Przewidziano uproszczenie i uelastycznienie procedur w zamówieniach publicznych, korzystne dla zamawiających i wykonawców. Zostanie to zrealizowane m.in. przez lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi najlepiej odpowiadającej potrzebom zamawiającego oraz zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia.

Nowelizacja ma też służyć promowaniu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zatrudnienia osób defaworyzowanych przez wprowadzenie szerokiej klauzuli społecznej dotyczącej np. niepełnosprawnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia – z wyjątkami. Nowelizacją zajmie się Senat.

Słowa kluczowe:
zamówienia publiczne

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »