Wchodzi w życie 15 listopada: ustawa transgraniczna

Dodano: 13 listopada 2014

Podmioty wykonujące działalność leczniczą mają podawać aktualne informacje dotyczące między innymi wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej czy wysokości opłat za świadczenia zdrowotne na swojej stronie internetowej. Zmianę wprowadziła tzw. ustawa z 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1491).  Wskazane informacje podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia. Celem tej zmiany jest zapewnienie właściwego udostępniania pacjentom informacji istotnych z punktu widzenia realizacji obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/EU z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »