Wchodzi w życie 21 listopada: psycholog kolejowy zbada maszynistów

Dodano: 19 listopada 2014

Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz.U. poz. 1534) określa szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę uprawnionych do przeprowadzania takich badań. Muszą one zatrudniać co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Podmioty te muszą także zatrudniać lub współpracować na podstawie umowy cywilnoprawnej z lekarzem ze specjalizacją w dziedzinie otolaryngologii, okulistyki i neurologii oraz z psychologiem, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie psychologii kolejowej.

Wchodzi w życie 21 listopada: psycholog kolejowy zbada maszynistów

Rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności (Dz.U. poz. 1534) określa szczegółowe wymagania w stosunku do podmiotów ubiegających się o wpis na listę uprawnionych do przeprowadzania takich badań. Muszą one zatrudniać co najmniej dwóch lekarzy spełniających wymagania zawarte w rozporządzeniu ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Podmioty te muszą także zatrudniać lub współpracować na podstawie umowy cywilnoprawnej z lekarzem ze specjalizacją w dziedzinie otolaryngologii, okulistyki i neurologii oraz z psychologiem, który odbył szkolenie w jednostce prowadzącej szkolenia w zakresie psychologii kolejowej.

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »