Wchodzi w życie 3 listopada: łatwiejszy dostęp cudzoziemców do zawodu pielęgniarki

Dodano: 3 listopada 2015

Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1640) skraca z 12 do 6 miesięcy długość wymaganego dla cudzoziemców starających się o prawo wykonywania zawodu stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym (np. szpitalu). Po zmianach odbycie stażu nie wymaga posiadania zezwolenia na pracę. Z kolei za wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, zaliczane do stażu pracy, uznawane jest nie tylko nauczanie osób wykonujących te zawody, ale także osób wykonujących inne zawody medyczne (np. ratowników medycznych), jeśli w programie kształcenia jest zapisany udział pielęgniarki lub położnej.

Akt przewiduje, że osoby, które ukończyły liceum medyczne albo szkołę policealną lub pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub położnej i spełniają wymogi ustawowe, uzyskają potwierdzenie prawa wykonywania zawodu.

Celem nowelizacji jest także m.in. poprawa warunków opieki zdrowotnej udzielanej uczniom w szkołach publicznych. Doprecyzowany został obowiązek szkół dotyczący wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Słowa kluczowe:
pielęgniarka

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »