Wchodzi w życie 3 listopada: Większe uprawnienia dla pielęgniarek

Dodano: 23 października 2015

Ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1640) zwiększa uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, a także rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Nowelizacja eliminuje także wątpliwości interpretacyjne dotyczące:

  • obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego pielęgniarce lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji;
  • podjęcia zawodu po przerwie.

Pielęgniarka lub położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza go wykonywać, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie. Okres przeszkolenia (maksymalnie 6 miesięcy) będzie wliczał się do okresu wykonywania zawodu.

Dzięki nowelizacji więcej obcokrajowców będzie mogło zostać pielęgniarką i położną w Polsce. Wprowadzona zostanie zasada, że dokumentem poświadczającym umiejętności językowe cudzoziemca jest poświadczenie znajomości języka polskiego wydane przez państwową komisję egzaminacyjną i skraca czas trwania stażu adaptacyjnego we wskazanym podmiocie leczniczym.

Nowelizacja ustawy wprowadza również nowe uprawnienia. Pielęgniarki będą miały tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Pielęgniarki będą miały prawo wystawiania recept na niektóre leki w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Ustawa wejdzie w życie 3 listopada 2015 r. z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie 1 września 2016 r.

Słowa kluczowe:
pielęgniarka

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »