Weszło w życie 27 lutego: dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra spraw wewnętrznych

Dodano: 25 lutego 2016

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych określa rodzaje i  zakres  dokumentacji  medycznej,  sposób jej przetwarzania,  jak  również  dodatkowo  wzory określonych  rodzajów  dokumentacji medycznej, w tym przede wszystkim książeczkę zdrowia dziecka.

Rozporządzenie w znacznej mierze wzorowany jest na dotychczasowych rozwiązaniach wynikających z rozporządzenia  ministra spraw wewnętrznych i administracji z 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w rozporządzeniu polegają na:

 • wprowadzeniu okołooperacyjnej karty kontrolnej
 • wprowadzeniu  jednolitego  wzoru  karty  przebiegu  znieczulenia
 • wprowadzeniu  wzoru  książeczki  zdrowia  dziecka
 • uzupełnieniu  historii  choroby,  po  wypisaniu  pacjenta  ze  szpitala,  o  rozpoznanie onkologiczne,  ustalone  na  podstawie  wyników  badania,  które  było  zlecone  w  czasie pobytu pacjenta w szpitalu, a wyniki nie były znane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala
 • usprawnieniu  procedury  wypisu  pacjenta  ze  szpitala  poprzez  przyjęcie  rozwiązania polegającego  na  tym,  że  kartę  informacyjną  z  leczenia  szpitalnego  może  podpisać, w przypadku nieobecności lekarza kierującego oddziałem, lekarz przez niego upoważniony

Przyjęte w projekcie rozwiązania mają na celu rozwiązanie problemów wynikających z:

 • braku jednolitych wzorów dokumentacji medycznej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjenta
 • braku  określenia jednolitych zasad postępowania przed, w trakcie oraz po operacji, co  zwiększa ryzyko wystąpienia pomyłki lub błędu podczas wykonywania operacji
 • braku  przepisów  dotyczących  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  w  zakresie  ustalenia  rozpoznania  w  oparciu na wyniku badania diagnostycznego, zleconego w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu, w sytuacji kiedy wynik badania diagnostycznego nie jest znany w dniu wypisu ze szpitala (rozpoznanie ustalone przy wypisie nie zawsze jest zgodne z ostatecznym rozpoznaniem ustalonym na podstawie wyniku badania)
 • braku przepisów dotyczących wydania pacjentowi karty informacyjnej z leczenia szpitalnego w sytuacji nieobecności lekarza kierującego oddziałem, którego podpis jest wymagany na karcie obok podpisu lekarza wypisującego
Słowa kluczowe:
dokumentacja medyczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »