Projekt ustawy o jakości - do 19 lutego można zgłaszać uwagi

Dodano:

Projekt ustawy o jakości  - do 19 lutego można zgłaszać uwagi  

Do konsultacji trafił projekt założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Celem nowej regulacji będzie skodyfikowanie w jednym akcie prawnym przepisów dotyczących jakości udzielanych świadczeń, przede wszystkim związanych z systemem akredytacji.

Minister proponuje uchylenie dotychczasowych aktów prawnych odnoszących się do jakości udzielanych świadczeń, zwłaszcza ustawy z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia i zastąpienie ich jednym kompleksowym aktem.

Zmiany mają objąć również system monitorowania zdarzeń niepożądanych, wewnętrznych systemów monitorowania jakości świadczeń w szpitalach, klinicznych wskaźników jakości oraz rejestrów medycznych (przez gromadzenie danych o jakości udzielanych świadczeń w nowych rodzajach rejestrów).

Nowy system autoryzacji będzie miał charakter obligatoryjny, a nie fakultatywny jak obecnie. Na początku systemem akredytacji będą objęte wszystkie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, które mają zawarte umowy z NFZ (z okresem przejściowym), a z czasem również pozostałe. Podmiot objęty systemem autoryzacji będzie wnosił coroczną opłatę za uczestnictwo w systemie (do 31 stycznia) w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ponadto proponuje się wprowadzenie możliwości różnicowania poziomu finansowania świadczeń ze środków publicznych w zależności od ich jakości, a nie tylko spełniania określonych wymagań lokalowych i osobowych. W celu monitorowania jakości udzielanych świadczeń ma być powołana Agencja do Spraw Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Pacjenta, działająca przy ministrze zdrowia oraz Rada Akredytacyjna jako organ opiniodawczo-doradczy.

System wewnętrznego monitorowania jakości i bezpieczeństwa obejmie wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą. Początkowo ma być obligatoryjny dla szpitali, a docelowo również dla pozostałych rodzajów podmiotów.

W obszarze monitorowania zdarzeń niepożądanych zakłada się wprowadzenie obowiązkowego rejestrowania i przeprowadzenia analizy poszczególnych przypadków. Informacje w tym zakresie byłyby przekazywane przez podmiot do Agencji i tam też wtórnie analizowane.

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., przy czym obowiązek spełniania kryteriów autoryzacji ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Słowa kluczowe:
akredytacjejakość

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 08.stycznia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie