Wchodzi w życie 15 lipca: nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Dodano:

Wchodzi w życie 15 lipca: nowelizacja ustawy o działalności leczniczej

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960) wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym SPZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie, czyli przez zmniejszenie funduszu zakładu. W przypadku, gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie wskazanej wyżej straty netto, podmiot tworzący zobowiązany będzie do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Drugim z możliwych działań w przypadku braku możliwości pokrycia straty netto jest likwidacja SP ZOZ-u.

Ustawa wprowadza zakaz zbywania akcji i udziałów w spółkach kapitałowych z udziałem Skarbu Państwa lub samorządu, jeśli w wyniku zbycia podmioty te stracą większościowy pakiet akcji lub udziałów.

Kierownik SPZOZ-u otrzymuje nowy obowiązek sporządzania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej placówki. Raport ma być przekazywany podmiotowi tworzącemu w terminie do 31 maja każdego roku. Podstawą do sporządzenia raportu będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

Ustawa określa tryb przeprowadzania przez wojewodów kontroli podmiotów leczniczych w przypadku powzięcia informacji o zbywaniu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.  

Wprowadza również zobowiązanie podmiotów leczniczych do informowania policji w przypadku przyjęcia do szpitala osoby małoletniej albo osób o nieustalonej tożsamości.

Ustawa zastępuje określenie „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy”.  

Słowa kluczowe:
działalność lecznicza

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe z dostępem na 5 dni


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 5 DNI

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »
Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Katowice 01.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Poznań 02.lutego.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie