Jak wliczać dyżury do wypłaty za urlop

Dodano: 14 lipca 2017
Jak wliczać dyżury do wypłaty za urlop

Problemy z wliczaniem średniej dyżurowej do wynagrodzenia lekarza pojawiają się przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za urlop, czas odbywania specjalizacji poza placówką oraz nieobecność w pracy, za które lekarz zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jak zatem je ustalać?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego określono w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej rozporządzenie urlopowe). Niemniej jednak, w razie jakichkolwiek wątpliwości przy interpretacji przepisów tego rozporządzenia, kieruj się ogólną zasadą, zgodnie z którą za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje takie wynagrodzenie, jakie otrzymałby, gdyby nie korzystał z urlopu. Zasada ta będzie pomocna przy rozstrzygnięciu problemu związanego z wliczaniem średniej dyżurowej do wynagrodzenia za czas urlopu lekarza. Przepisy rozporządzenia urlopowego nie regulują bowiem kwestii wliczania do wynagrodzenia za czas urlopu wynagrodzenia należnego lekarzowi z tytułu pełnionych dyżurów medycznych.

Pozostało jeszcze 86 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.