Kiedy zaliczać do czasu pracy podróż służbową

Dodano: 19 czerwca 2017
Kiedy zaliczać do czasu pracy podróż służbową

Za podróż służbową uważa się wykonywanie na polecenie pracodawcy zadań służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, albo poza stałym miejscem świadczenia pracy. Jak ją rozliczać?

Miejsce świadczenia pracy jest jednym z istotnych składników umowy o pracę. Strony, zawierając umowę o pracę, mają dużą swobodę w określaniu miejsca pracy. Może być ono określone na stałe bądź jako miejsce zmienne, przy czym w tym ostatnim przypadku zmienność miejsca pracy może wynikać z samego charakteru wykonywanej pracy. Ogólnie pod pojęciem miejsca pracy rozumie się stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy. Miejsce pracy nie musi być wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne. Wykonywanie pracy w uzgodnionym przez strony miejscu pracy pracownika nie rodzi obowiązku płacenia takiemu pracownikowi ani diet, ani świadczeń rozłąkowych(por. wyrok SN z 1 kwietnia 1985 r., sygn. akt I PR 19/85, opubl. OSPiKA 1986/3/46).

Pozostało jeszcze 86 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
czas pracy