Zmiany w dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r. - 6 kluczowych wskazówek

Opis ebooka:

Zmiany w dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r. - 6 kluczowych wskazówek

W myśl nowego rozporządzenia o dokumentacji medycznej za podstawową uznano postać elektroniczną dokumentacji medycznej. Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej od 1 stycznia 2021 r. jest możliwe tylko w dwóch określonych sytuacjach – gdy przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.  

Regulacje wprowadzają konieczność ujednolicenia postaci dokumentacji prowadzonej w danym podmiocie, bez dowolnego łączenia dokumentów elektronicznych z papierowymi czy dublowania dokumentacji przez wytwarzanie dokumentacji w postaci elektronicznej po to, by następnie ją drukować i wprowadzać do obiegu w postaci papierowej.

Zawarte w rozporządzeniu rozwiązania mają służyć stopniowej eliminacji z obiegu dokumentacji sporządzanej w postaci papierowej. Wśród rozwiązań znalazły się również i te, które umożliwiają lepszą komunikację i wymianę informacji dotyczących poszczególnych pacjentów między podmiotami, w których udzielane są im świadczenia zdrowotne.

W rozporządzeniu nie zabrakło również regulacji, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wraz ze szczególnie wrażliwymi danymi dotyczącymi zdrowia – należy zwrócić uwagę chociażby na wymagania systemów teleinformatycznych, w których ma być prowadzona dokumentacja w postaci elektronicznej.

Z e-booka dowiesz się:

  • jak przebiegnie wymiana danych medycznych za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej 
  • czy po zeskanowaniu musisz przechowywać oryginały papierowej dokumentacji medycznej  
  • jak w praktyce wystawiać e-skierowania
  • jaki podpis wykorzystać do podpisywania e-dokumentacji medycznej
  • jak zadbać o bezpieczeństwo e-dokumentacji medycznej
  • jak udostępniać dokumentację medyczną w postaci elektronicznej

Podaj swój adres e-mail aby pobrać dokument:

Jeśli masz już konto

Zaloguj się »