Ankieta do samooceny kontroli zarządczej dla kierowników SPZOZ