Wzór umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów