Co może skontrolować Narodowy Fundusz Zdrowia

/appFiles/site_102/images/autor/7s6avS2Vw4XkFoi.jpeg

Autor: Maciej Lulka

Dodano: 15 października 2015
Co może skontrolować Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia – jako podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – jest uprawniony do przeprowadzania kontroli u każdego świadczeniodawcy, z którym została zawarta umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Problematyka związana z kontrolą NFZ udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty, które zawarły umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ została ogólnie uregulowana w art. 64 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej (dalej u.ś.o.z.), finansowanych ze środków publicznych. W tym przepisie określono ramy kontroli, główne cele i zadania oraz zarys procedury jej przeprowadzania.

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
NFZ