Jak zmniejszyć ryzyko kary podczas kontroli NFZ

/appFiles/site_102/images/autor/2l0qSvVZDX9W8Q6.jpeg

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Dodano: 7 lutego 2019
Jak zmniejszyć ryzyko kary podczas kontroli NFZ

Znane są przypadki, w których lekarze niewłaściwie prowadzą dokumentację medyczną bądź placówki medyczne, które zawarły umowę z NFZ, przedstawiają w niej zdarzenia niezgodne ze stanem faktycznym. Jak się zabezpieczyć przed takimi błędami?

Narodowy Fundusz Zdrowia może przeprowadzić w placówce kontrolę dokumentacji medycznej dotyczącej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Taka kontrola jest przeprowadzana pod kątem rzetelności, legalności i celowości. Wyniki przeprowadzonej kontroli mogą się okazać negatywne. NFZ w razie niewykonania lub wykonania umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w tym za prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób naruszający przepisy, może nałożyć karę na placówkę.

Pozostało jeszcze 80 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.