Pakiet kolejkowy od 1 stycznia 2015 r.

/appFiles/site_102/images/autor/wK4hMN72JlU86jo.jpeg

Autor: Michał Waszkiewicz

Dodano: 4 grudnia 2014
Pakiet kolejkowy od 1 stycznia 2015 r.

Poprawa procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz kompleksowa opieka nad pacjentem onkologicznym to ważne wyzwania dla systemu ochrony zdrowia przewidziane w tzw. pakietach onkologicznym i kolejkowym. Czy skutecznie przyczynią się do skrócenia kolejek?

Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawy o świadczeniach), jednej z ustaw tzw. pakietu kolejkowego, nakłada na świadczeniodawców obowiązek prowadzenia elektronicznych list pacjentów oczekujących na świadczenie. Dodatkowo wprowadza wymóg przekazywania szczegółowych danych o osobach oczekujących na każde świadczenie (imię i nazwisko, numer PESEL), a nie jak dotychczas tylko na niektóre. Ponadto w przypadku świadczeń, do których dostępność mierzona czasem oczekiwania jest szczególnie utrudniona, dopuszcza możliwość wskazania przez ministra zdrowia list, które będą prowadzone w specjalnej aplikacji udostępnianej przez NFZ. Dzięki temu płatnik uzyska w praktyce dostęp do wszystkich danych gromadzonych na liście oczekujących.

Pozostało jeszcze 95 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
pakiet kolejkowy