Podmiot tworzący musi wyrazić zgodę na dzierżawę majątku SPZOZ

/appFiles/site_102/images/autor/8f6BPeJGlIZhpw3.jpeg

Autor: Michał Culepa

Dodano: 17 grudnia 2013
Podmiot tworzący musi wyrazić zgodę na dzierżawę majątku SPZOZ

Uchwała rady lub sejmiku samorządowego, wyrażająca zgodę na odpłatne dysponowanie majątkiem SPZOZ jest nieważna, jeżeli nie określono w niej precyzyjnie, jakie składniki tego majątku zostaną rozdysponowane.

Nadanie samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej (SPZOZ) osobowości prawnej skutkuje możliwością nabywania praw i zaciągania zobowiązań we własnym imieniu przez SPZOZ. Takie czynności mogą jednak podlegać ograniczeniom, zwłaszcza, gdy przedmiotem obrotu stają się składniki mienia, które zostały przekazane SPZOZ przez podmioty publiczne – Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.