Czy lekarz na stażu może być jednocześnie wolontariuszem w innej placówce

/appFiles/site_102/images/autor/8f6BPeJGlIZhpw3.jpeg

Autor: Michał Culepa

Dodano: 18 września 2020
Czy lekarz na stażu może być jednocześnie wolontariuszem w innej placówce

Zatrudnienie lekarza wiąże się z wykonywaniem przezeń świadczeń zdrowotnych, zgodnie z jego kwalifikacjami i uprawnieniami do wykonywania zawodu. Tym samym SPZOZ ma prawo zatrudniać lekarzy i innych pracowników medycznych w celu wykonywania przez nich świadczeń zdrowotnych na zasadach wolontariatu. Czy dotyczy to także lekarza stażysty z innej placówki? 

Wolontariat jest wykonywaniem przez osobę fizyczną, ochotniczo i bez wynagrodzenia, świadczenia na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz innych podmiotów uprawnionych do korzystania z pracy wolontariuszy na mocy przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.