Czy pracodawca może żądać od lekarza zleceniobiorcy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do pracy

Dodano: 17 września 2020
Czy pracodawca może żądać od lekarza zleceniobiorcy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do pracy

Badanie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy nie jest obowiązkowe w przypadku zawarcia umowy zlecenia. Jednak w przypadku placówek ochrony zdrowia, w których względy sanitarne i wymogi bezpieczeństwa pacjentów mają pierwszorzędne znaczenie, zleceniodawca może żądać przedstawienia wyniku stosownych badań od lekarza medycyny pracy. Oto szczegóły.

W odniesieniu do pracowników etatowych przepisy Kodeksu pracy precyzyjnie określają warunki zatrudnienia wśród których jest także badanie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy, jednak w przypadku zawierania umów zlecenia strony tej umowy korzystają z przywileju swobody zawierania umów. Oznacza to, że strony mogą kształtować treść tej umowy, uzależniając jej poszczególne zapisy od swoich potrzeb i celów, jakie zamierzają osiągnąć.

Pozostało jeszcze 52 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.