staż

lekarz stażysta, odpowiedzialność zawodowa

Jaką odpowiedzialność za procedury i świadczenia ponosi lekarz stażysta

Kończąc 6-letnie studia medyczne otrzymujesz tytuł lekarza, lecz dyplom nie uprawnia do pracy w zawodzie. Zanim zostaniesz specjalistą i rozpoczniesz karierę zawodową, odbywasz obowiązkowy staż, w trakcie którego pogłębiasz wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Jak wygląda odpowiedzialność stażysty za procedury i świadczenia wykonywane podczas stażu? Oto kilka przydatnych wskazówek.

Staż podyplomowy lekarza (lekarza dentysty) to rodzaj stażu zawodowego w Polsce, który każdy absolwent studiów medycznych chcący uzyskać pełne prawo do wykonywania zawodu powinien odbyć po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym. Jest on przydzielany przez okręgową izbę lekarską działającą na terenie, gdzie będzie się wykonywać zawód lekarza (odbywać staż podyplomowy). Aby rozpocząć staż należy zgłosić się do właściwej okręgowej izby lekarskiej, która najpierw na wniosek absolwenta medycyny przyzna prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na czas potrzebny do odbycia stażu podyplomowego. Nie każdy dostanie się na swój wymarzony staż – decyzja zapada podczas procesu rekrutacyjnego, który trwa od czerwca do lipca, a wyniki ogłaszane są we wrześniu. Po jego pomyślnym przejściu Izba kieruje kandydata do odbycia stażu w wybranej jednostce medycznej. Lekarze i lekarze dentyści odbywają staż na podstawie umowy o pracę. Umowa jest zawierana na czas określony z podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu. Zaliczenie stażu podyplomowego potwierdza właściwa okręgowa rada lekarska.

Wchodzi w życie 1 stycznia: przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2020) przywraca odbywanie przez lekarzy i lekarzy dentystów - po ukończeniu studiów - stażu podyplomowego. Tym samym ustawodawca odstępuje od uregulowań przyjętych ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadzających – w zakresie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów – dwusemestralne praktyczne nauczanie na szóstym roku studiów na kierunku lekarskim i piątym roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

Ustawodawca rezygnuje z dotychczasowej instytucji ograniczonego prawa do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty podczas odbywania stażu podyplomowego – w celu odbycia stażu podyplomowego i na czas jego odbywania okręgowa rada lekarska będzie przyznawać stażyście pełne prawo wykonywania zawodu, a więc uprawnienia m.in. do wystawiania recept, wydawania skierowań na badania czy opinii i orzeczeń lekarskich.

Staż będzie się odbywał pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem specjalistą w określonej dziedzinie medycyny albo lekarzem dentystą, wykonującym zawód przez okres co najmniej pięciu lat. Praktyczne nauczanie prowadzone będzie nie tylko w uczelniach medycznych, lecz także uczelniach kształcących na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym w symulowanych warunkach klinicznych.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel