Nowa procedura odmowy przyjęcia dziecka do szpitala

/appFiles/site_102/images/autor/O70yUGtSuzRbKok.jpeg

Autor: Aneta Naworska

Dodano: 26 listopada 2015
Nowa procedura odmowy przyjęcia dziecka do szpitala

Zgodnie z nową procedurą odmowa przyjęcia do szpitala pacjenta małoletniego wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, jego zastępcą albo lekarzem kierującym oddziałem.

Nową procedurę wprowadzono w § 13 ust. 5 rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które weszło w życie 30 września. Zgodnie z nią lekarz ma obowiązek odnotować przypadek odmowy przyjęcia dziecka do szpitala w dokumentacji medycznej. Ma to być dodatkowym „utrudnieniem” dla lekarzy, którzy bez wyraźnie uzasadnionej przyczyny odmawiali przyjęcia małoletnich pacjentów do szpitala. Warto w tym miejscu przypomnieć, że placówka medyczna nie może odmówić przyjęcia pacjenta w przypadku, gdy ten jest w stanie zagrażającym jego życiu lub zdrowiu.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
dzieckoszpital