Jak zmotywować lekarzy do poprawnego wypełniania dokumentacji medycznej

/appFiles/site_102/images/autor/2l0qSvVZDX9W8Q6.jpeg

Autor: Anna Zubkowska-Rojszczak

Dodano: 22 października 2018
Jak zmotywować lekarzy do poprawnego wypełniania dokumentacji medycznej

Zdarza się, że świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę z NFZ, przedstawiają w dokumentacji medycznej zdarzenia niezgodne ze stanem faktycznym, a więc fałszują ją. Jak postąpić, jeśli odkryłeś takie nieprawidłowości? Jak ich uniknąć w przyszłości? 

Przede wszystkim rozpocznij wewnętrzne postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. W takiej sytuacji oceń prowadzoną dokumentację pod kątem rzetelności, celowości udzielnych świadczeń, a także legalności. Jeżeli przeprowadzona wewnętrzna kontrola wykaże, że w zakresie udzielonego świadczenia zachodzi niezgodność ze stanem faktycznym, wycofaj takie świadczenie z rozliczeń.

Pozostało jeszcze 82 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.