Nie ma obowiązku cyfryzacji papierowej dokumentacji

/appFiles/site_102/images/autor/wK4hMN72JlU86jo.jpeg

Autor: Michał Waszkiewicz

Dodano: 23 kwietnia 2013
Nie ma obowiązku cyfryzacji papierowej dokumentacji

Tradycyjne e-kartoteki można zeskanować, umieścić w systemie informatycznym, a potem zniszczyć. Podczas tego procesu trzeba jednak zadbać, aby dane pacjentów – jeśli nie zechcą odebrać oryginałów - były niemożliwe do odczytania.

Prawu pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej po stronie podmiotu leczniczego odpowiada ustawowy obowiązek jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacja medyczna jest prowadzona w postaci elektronicznej lub papierowej. Ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie której wydane zostało wymienione rozporządzenie, nie definiuje jej pojęcia. Określa jedynie, jakie dokumenty ją stanowią.

Pozostało jeszcze 84 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.