Wyniki badań obrazowych – czy musisz je udostępniać za pokwitowaniem

/appFiles/site_102/images/autor/8f6BPeJGlIZhpw3.jpeg

Autor: Michał Culepa

Dodano: 27 lutego 2018
Wyniki badań obrazowych – czy musisz je udostępniać za pokwitowaniem

Zdjęcia rtg wykonywane tradycyjną metodą, na kliszy są elementem dokumentacji medycznej. Czy powinieneś zatem je udostępniać za pokwitowaniem oraz obowiązkiem zwrotu i pozostawiać ich kopię?

Sposób udostępniania dokumentacji reguluje obszernie art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z nim dokumentacja medyczna jest udostępniana m.in. przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, albo przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta. Mimo wyraźnej regulacji ustawowej pojawiają się nadal problemy z ustaleniem, co właściwie wchodzi w skład tej dokumentacji. Czy klisza rtg jest dokumentacją medyczną? Z tym problemem musiała zmierzyć się pacjentka jednego ze szpitali, która trafiła na oddział ratunkowy po upadku, z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Pozostało jeszcze 75 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.