Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić, aby była wiarygodnym dowodem w sądzie

/appFiles/site_102/images/autor/HdP4coNFabjkDO9.jpeg

Autor: Anna Słowińska

Dodano: 1 marca 2018
Dokumentacja medyczna – jak ją prowadzić, aby była wiarygodnym dowodem w sądzie

Żeby mieć pewność, że właściwie będziesz mógł zrealizować prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, nie dopuszczaj do tego, aby lekarze wprowadzali do niej nieczytelne wpisy, błędne rozpoznania jednostek chorobowych czy usuwali wpisy. Co zrobić, aby dokumentacja była sprzymierzeńcem w walce z roszczeniowym pacjentem?

Większość przypadków domagania się roszczeń przez pacjentów to roszczenia o naruszenie dóbr osobistych, takich jak życie czy zdrowie. W mniejszości roszczenia dotyczą naruszeń praw pacjenta. Wśród spraw dotyczących naruszeń praw pacjenta można wymienić prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, np. odmowy jej wydania, braków wpisów w dokumentacji czy pobierania dodatkowych opłat. Stąd na lekarzach zatrudnionych w placówce medycznej ciąży obowiązek dokonywania czytelnych wpisów, podawania wyczerpujących informacji o rozpoznaniu, rokowaniach, sposobie leczenia czy ordynowanych lekach. W takich przypadkach gwarancje bezpiecznego zarządzania placówką medyczną zapewni m.in. przypominanie o etycznej stronie zawodu lekarza, domaganie się znajomości aktów prawnych dotyczących praw pacjenta i ich przestrzeganie czy wydawanie aktów wewnętrznych dotyczących właściwego prowadzenia dokumentacji medycznej. Jak to zrobić?

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.