Jakie wymogi w zakresie ciągów komunikacyjnych muszą być spełnione w placówce medycznej

/appFiles/site_102/images/autor/Cp9VerbSil3F4Ru.jpeg

Autor: Łukasz Siudak

Dodano: 13 kwietnia 2015
Jakie wymogi w zakresie ciągów komunikacyjnych muszą być spełnione w placówce medycznej

Placówki medyczne w zakresie wymogów dotyczących ciągów komunikacyjnych muszą spełnić wymagania budowlane określone przede wszystkim w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

 

Pozostało jeszcze 80 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.