Oświadczenie pacjenta, że został poinformowany o możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych