Fotolia_54710864_Subscription_Monthly_XXL

Dane medyczne przesyłane na zewnątrz trzeba szyfrować

W opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w obecnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych pacjentów na zasadach outsourcingu. Barierą są m.in. przepisy o tajemnicy zawodowej, określone w art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

e-sysytemy

e-Systemy lepiej chronią dane niż szuflada

Opinie specjalistów wskazują, że w systemach teleinformatycznych dane wrażliwe są lepiej chronione niż w przypadku ich zapisu na papierze. Teza ta ma mocne podstawy. Jeżeli tworzy się duży, rozbudowany i kosztowny system, to również większe nakłady przeznacza się na jego zabezpieczenie. Duże, scentralizowane systemy gwarantują wygodę, ale trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie łączy się z dwoma rodzajami problemów.

jak uniknąć

Jak uniknąć błędów przy przetwarzaniu danych medycznych?

W ciągu kilku najbliższych lat placówki medyczne będą miały obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej, należy pamiętać o konsekwencjach niewłaściwego przetwarzania danych osobowych. Za przetwarzanie ich w sposób niezgodny z prawem grozi grzywna (w postępowaniu karnym) nawet do 1 mln zł.

Fotolia_22466460_Subscription_Monthly_XXL

Tajemnica lekarska bardziej rygorystyczna niż ochrona danych

Granice tajemnicy lekarskiej przewidują dalej idącą ochronę informacji, niż wynika to z ustawy o ochronie danych osobowych. Zasady przestrzegania tajemnicy zostały określone w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

przetwarzanie danych medycznych

Przetwarzanie danych medycznych - interes publiczny czy prawa jednostki?

Cyfryzacja naszego otoczenia jest nieuniknionym procesem. Elektroniczny handel, bankowość, administracja publiczna podnoszą jakość życia, zaoszczędzają czas. W kontaktach osobistych rewolucji dokonały sieci społecznościowe. Także w ochronie zdrowia elektroniczna dokumentacja medyczna znajduje uznanie nawet u osób, których kontakt z komputerem był dotąd ograniczony. Czy proces ten ma swoje granice?

96e1672da4d3c27ddfd2b7ba83f231e48e7cbd7e-xlarge

Udostępniasz dokumentację e-mailem – zawsze szyfruj załączniki

Mnożą się przykłady wycieku danych wrażliwych, utraty dużych pieniędzy, czy padania ofiarą innych oszustw, które często są skutkiem naszej niefrasobliwości, naiwności, podatności na socjotechniczne manipulacje. Jak ustrzec placówkę medyczną przed takim zdarzeniem, zwłaszcza w kontekście danych wrażliwych zawartych w dokumentacji medycznej?

176fe85ae2b42b34b2e2fd2164566c72f01ac139-xlarge

Naruszenie ochrony danych osobowych – kogo będziesz musiał zawiadomić po zmianie przepisów

Za naruszenie ochrony danych osobowych w świetle nowego unijnego rozporządzenia grożą bardzo wysokie kary. Jak zatem opracować procedurę postępowania w przypadku wystąpienia takiego incydentu, zwłaszcza w odniesieniu do dokumentacji medycznej?

0b11956a74c7977c9d943b73fc30ab8575e27469-xlarge

Wykaz zbiorów przetwarzania danych osobowych – co powinien zawierać

Prowadzenie wykazu zbiorów przetwarzania danych osobowych to największe wyzwanie dla każdej placówki medycznej czy gabinetu lekarskiego. Dowiedz się, jak wywiązać się z tego obowiązku.

9c2297ae9e33b2a27c1eaac2d0f5b31c5b5fd041-xlarge

Czy po zmianie przepisów lekarze mogą przetwarzać dane bez upoważnienia

W nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która obowiązuje od 11 maja, pojawiła się nieścisłość związana z przetwarzaniem dokumentacji medycznej przez osoby wykonujące zawód medyczny. Jak zatem odnieść się do kwestii nadawania upoważnień administratora danych tym osobom?

4a49e54d8df68248e80c47a9b4b6a9ac907c407a-xlarge

Przetwarzanie danych w rejestracji – uniknij 10 najczęściej popełnianych błędów

Często dochodzi do naruszeń zasad i przepisów w zakresie przetwarzania dokumentacji medycznej. Dowiedz się, jak unikać błędów popełnianych przez pracowników rejestracji w placówce medycznej i uniknij przykrych konsekwencji.

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Wrocław 05.kwietnia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

RODO w branży medycznej – aspekty prawne i wdrożeniowe.

Warszawa 09.kwietnia.2018

Jak prawidłowo przygotować placówkę?

Czytaj więcej   »