nowotwory złośliwe

Konsultacje: zmiany dot. gromadzenia informacji w związku z leczeniem onkologicznym

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych proponuje zmiany w zakresie tych informacji.  Mają one dotyczyć między innymi informacji gromadzonych w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, udzielanych na podstawie karty onkologicznej.

Pierwsze zmiany dotyczyć mają informacji gromadzonych w związku z udzielaniem świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego, udzielanych na podstawie karty onkologicznej. Propozycje zmian odpowiadają nowym rozwiązaniom z zakresu tzw. pakietu onkologicznego w zakresie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, które mają zostać wprowadzone po uchwaleniu projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dodatkowo przyjęto, że wszystkie najważniejsze informacje będą przekazywane w postaci elektronicznej.

Zmianie uległy również zasady przekazywania informacji dotyczących pierwszych wolnych terminów - po wejściu w życie nowych przepisów dane dotyczące wolnych terminów mają być przekazywane według stanu na dzień przekazania lub dzień poprzedzający przekazanie - ma to na celu uniknięcie dotychczas występujących niejasności i nieporozumień na linii świadczeniodawcy - Fundusz.

Przepisy uwzględniają też między innymi rozszerzenie niektórych uprawnień kobiet w ciąży, również ciąży powikłanej. Są to zmiany wynikające między innymi z wejścia w życie tzw. ustawy za życiem.

Projekt wprowadza obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących na procedury: wszczepienia albo wymiany protezy ślimaka lub wszczepienia albo wymiany wielokanałowej protezy ślimaka oraz wymiany elektronicznych protez słuchu - procesora mowy.

Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 1 lipca 2017 r. 

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel