Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta – planowane zmiany

/appFiles/site_102/images/autor/qK1g6WJM5H2fLDk.jpeg

Autor: Katarzyna Fortak-Karasińka

Dodano: 17 czerwca 2016
Udostępnianie dokumentacji po śmierci pacjenta – planowane zmiany

Placówka może wydać dokumentację medyczną po śmierci pacjenta tylko wtedy, gdy ze złożonego przez niego za życia oświadczenia wynika, że wyraża na to zgodę. Pojawił się jednak pomysł wprowadzenia możliwości wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta po jego śmierci przez osoby najbliższe, mimo braku wcześniejszego upoważnienia. Jakie korzyści i zagrożenia przyniesie to placówkom?

Zagadnienie udostępniania dokumentacji medycznej wiąże się z jednym z podstawowych praw pacjenta. Chodzi o prawo do zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskał o pacjencie lekarz w związku z wykonywaniem zawodu. Z tego względu uprawnienie do wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta ma osoba upoważniona przez niego za życia. Oznacza to, że podmiot leczniczy może wydać dokumentację medyczną tylko wtedy, gdy ze złożonego oświadczenia woli jednoznacznie wynika, że pacjent wyraża zgodę na jej udostępnienie określonej osobie. Obowiązujące przepisy nie przewidują w tym zakresie żadnych wyjątków.

Pozostało jeszcze 86 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.