Jak polubownie dochodzić roszczeń z tytułu nadwykonań

Dodano: 14 czerwca 2011
Jak polubownie dochodzić roszczeń z tytułu nadwykonań

Świadczeniodawcy, którzy dochodzą od Narodowego Funduszu Zdrowia zwrotu poniesionych kosztów z tytułu tzw. nadwykonań, powinni w pierwszej kolejności dążyć do polubownego uregulowania tej kwestii, a powództwo sądowe uznawać za ostateczność. Od czego zatem zacząć?

Co roku zwiększa się kwota przekazywana ze środków budżetu państwa na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. Na przykład w 2009 r., świadczenia opieki zdrowotnej - w porównaniu do zrealizowanych (przekazanych świadczeniodawcom) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 2008 r. - wzrosły o ponad 6 mld zł, w tym w lecznictwie szpitalnym o ponad 2 mld zł. Analogicznie prezentuje się wysokość środków przekazywanych rocznie przez NFZ świadczeniodawcom. Kwota ta wzrosła od 2004 r. do 2009 r. o ponad 25 mld zł (w 2004 r. wyniosła ponad 30 mld zł, natomiast w 2009 r. - ponad 55 mld zł). Mimo tak  istotnego wzrostu sumy środków przekazywanych za wykonywane świadczenia opieki zdrowotnej w kolejnych latach obserwowane jest zjawisko tzw. nadwykonań, przede wszystkim w leczeniu szpitalnym.

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.